Charitní dům pokojného stáří Čeložnice

č. p. 133, Čeložnice, 696 51 Vedoucí zařízení: Mgr. Jan Kvaltin - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Mgr. et Mgr. Jiří Bulíček - Sociální pracovník Mgr. Jan Kvaltin - vedoucí zařízení

Seznam služeb: