Nízkoprahový klub Bárka

Svatopluka Čecha 280, Kyjov, 697 01 Vedoucí zařízení: Bc. Petra Hradilová - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Bc. Petra Hradilová - vedoucí zařízení Zlata Jindrová - Sociální pracovník Tomáš Böhm - Základní výchovná nepedagogická činnost

Seznam služeb: