Středisko Migrace

Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Světlana Porche - ředitelka Střediska Migrace

Seznam lidí:

JUDr. Anna Zemková - právnička Bc. Michaela Bošková - sociální pracovnice Mgr. Pavlína Jilečková - sociální pracovnice Mgr. Irena Adamenková - sociální pracovnice Mgr. Světlana Porche - ředitelka Střediska Migrace

Seznam služeb: