Adresář Charity ČR

Huňková Anna

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Knotová Anna

pracovník v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Štipčáková Anna

pracovnice v sociálních službách
Oblastní charita Uherské Hradiště

Gabriela Antlová

pracovník v sociálních službách
Tel: 581 115 290, 734 172 105    28oBZ3b7T8AD2~l7VX~z8~il0cBFO1.7~bGkO1p
Charita Prostějov

Silný Antonín

pracovník sociálních služeb
Oblastní charita Uherské Hradiště

Michael Auersvald, DiS.

sociální pracovník
Tel: 724 536 087   
Oblastní charita Most

Mgr. Lenka Bábíčková

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 612 765, 776 707 037    7.AuRW67Xbpu5f56LTxI0~l4YanBZd54Ys
Charita Kyjov

Mgr. Daniela Babincová

pracovník sociálních služeb
Tel: 731 433 028    Z8AsV-54X8os41enW7c-U1.hT-uk87j7T-M
Diecézní charita Plzeň

Nikola Bachtinová

pracovník v sociálních službách
Tel: 477 070 009    %8FkXZf_VX~q3Z~dT-Bw
Oblastní charita Teplice

Blanka Bajerová

zdravotnický pracovník
Tel: 777 729 514   
Oblastní charita Přerov

Mgr. Jitka Balášová

asistentka
Tel: 731 591 558, 461 725 552    WlvC-3dlVX~z5-2%65pk87j7%5pJ
Oblastní charita Polička

Michaela Balcárková

zdravotnický pracovník
Tel: 777 729 506   
Oblastní charita Přerov