Charitní dům pokojného stáří Čeložnice

č. p. 133, Čeložnice, 696 51 Vedoucí zařízení: Zdeněk Hochman - vedoucí zařízení
  • Tel.: 518 617 423, 773 994 991
 
Charita Kyjov

Seznam lidí:

Zdeněk Hochman - vedoucí zařízení Mgr. Soňa Adamcová - Sociální pracovník

Seznam služeb: