Charitní dům pokojného stáří Čeložnice

č. p. 133, Čeložnice, 696 51 Vedoucí zařízení: Zdeněk Hochman - vedoucí zařízení

Seznam lidí:

Zdeněk Hochman - vedoucí zařízení Mgr. et Mgr. Jiří Bulíček - Sociální pracovník

Seznam služeb: