Dobrovolnické centrum

Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí zařízení: Mgr. David Flak - koordinátor Dobrovolnického centra

Seznam lidí:

Mgr. David Flak - koordinátor Dobrovolnického centra