Středisko přímé a humanitární pomoci

Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí zařízení: Ing. Pavel Kopka - ředitel Střediska přímé a humanitární pomoci

Seznam lidí:

Ing. Pavel Kopka - ředitel Střediska přímé a humanitární pomoci