Zdeněk Hochman

  • Tel.: 518 617 423, 608 351 744, 773 994 991
  • zdenek.hochman114/114kyjov.charita.cz
  • vedoucí zařízení, zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan

Organizace:


Seznam zařízení:

Charita Kyjov - zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan, koordinátor Tříkrálové sbírky Charitní dům pokojného stáří Čeložnice - vedoucí zařízení

Seznam služeb:

Charitní dům pokojného stáří Čeložnice - vedoucí zařízení Humanitární pomoc - koordinátor Tříkrálové sbírky, vedoucí týmu pro mimořádné události