C-klub


  • Tel.: 511 112 285, 602 860 942
 
Palackého 194, Kyjov, 697 01 Vedoucí služby: Helena Klíglová - vedoucí C-klubu

Způsob poskytování: ambulantní Fakultativní služby: NE

C–klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné.

Skupina se schází v Kyjově každý čtvrtek, v době o 9:00 do 11:00 hodin, v budově Charity Kyjov. Jednou měsíčně je na setkání přítomen psycholog. Společenství je otevřené pro nově příchozí a své členy k ničemu nezavazuje.

Člověk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně i poskytuje, což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy skupiny zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní situace. Všichni účastníci sdílejí své problémy, poskytují si rady a návody a pomáhají získávat externí zdroje pomoci.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Helena Klíglová - vedoucí C-klubu