Adresář Charity ČR

Zdeňka Rabasová

projektová manažerka
Tel: 416 731 452, 603 175 783    g_rx1Z2jW9nC5f56LTyD3W7%WkvDRW7r
Diecézní charita Litoměřice

Lucie Rabenseiferová

koordinátor zdravotních služeb
Tel: 272 941 972, 604 993 378    g_Ek.~jf4lrC-bo6LTprRb~lWiEkYZU4Ys
Farní charita Praha 4 - Chodov

Jitka Rachačová

asistentka ředitele
Tel: 732 474 234, 386 353 120    5bGuRWh7Yanm5f56LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Irena Racková

pracovník v socálních službách AD
Tel: 731 129 760    4krxRWh7YdBFRYUS1-uv5fek4-rhTj
Farní Charita Lovosice

Ivana Ráczová

pracovník v sociálních službách DPČ
Charita Hranice

Nohál Radek, Bc.

koordinátor hospicové péče
Tel: 731 680 347   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Ing. Maňasová Radka

ekonomický pracovník
Tel: 731 433 081, 376 340 141    ~8quRWc798Fy.Z4WHdyk-~lqT-uk87j7T-M
Oblastní charita Klatovy

Mgr. Zuzana Radoňová

vedoucí služby ZVONEK pro rodinu, sociální pracovník
Tel: 736 511 527    gnMk4Z2jW_Bx5f56LTGEO6a4Y8Es-Zi4Ys
Oblastní charita Trutnov

Mgr. Mariana Radošovská

vedoucí azylového domu a Noclehárny, vedoucí sociální rehabilitace
Tel: 724 216 051, 733 616 218    W_FF0ZamX8m%C1.7~bGkM09j-nAhTj
Charita Beroun

Jana Řádová, DiS.

vedoucí Charitních pečovatelských služeb
Tel: 565 532 108, 777 736 047    _.py.Zj_7dLr_YUSYanBZd5%X5pJ
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Lucie Radová

pracovnice v sociálních službách Terénní programy Světluška
Tel: 731 402 487    ~8qy.Z4WH-uk87j7blGsO1p
Oblastní charita Ústí nad Labem

Jana Raisová

Pracovnice veřejných toalet
Charita Šumperk

Veronika Rajdlová

pracovník v sociálních službách
Tel: 485 108 782, 731 402 507   
Oblastní charita Liberec

Andrea Rajtmajerová

koordinátor péče, pracovnice v sociálních službách, Kolinec
Tel: 731 402 912    6hBBU7d7ahEu5-4WH-uk87j7%nFsT329g
Oblastní charita Sušice

Jana Rákosníková, DiS.

sociální pracovnice Nízkoprahového denního centra DSF
Tel: 734 265 498, 377 220 477    58AkOb5c-lAs1~l7VX~wT6f4YanBZd54Ys
Městská charita Plzeň

Bc. Ľubica Ralbovská

sociální pracovník - Azylový dům Břeclav
Tel: 519 372 719, 731 534 351    7nosTZ2jWeoy.ca7VX~l837dWokmYZhaa8kmb
Oblastní charita Břeclav

Markéta Rambousková

pracovník v sociálních službách AD
Tel: 731 129 760    88EuVd54~8zl5eic-onjGK-93eBF5c~905pJ
Farní Charita Lovosice

Jan Rameš

IT specialista
Charita Šumperk