Adresář Charity ČR

Martina Vachoušková

pracovnice v sociálníchc službách, Sušice
Oblastní charita Sušice

Bc. Klára Vachová

sociální pracovnice
Tel: 381 276 733, 731 441 761    %hpsR-daTorCV-~6LTqmY164YanBZd54Ys
Diecézní charita České Budějovice

Bc. Lucie Vachová, DiS.

sociální pracovnice a vedoucí PS
Tel: 737 250 146    1-uwO%99-onDV-icW7c-93pfWfkmb
Farní charita Milevsko

Veronika Váchová, DiS.

zástupce vedoucí Centra osobní asistence
Tel: 734 267 518    c8pr5f56LTprRb~lWaohTj
Oblastní charita Havlíčkův Brod

Jarmila Vacková

osobní asistentka DPČ
Charita Hranice

Petra Vacková, DiS.

sociální pracovník, Šance pro rodinu
Tel: 734 435 240    _.GBRWl7YdBFRYUSbhkr1W77~bGk9W7r
Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Máčala Václav

řidič, údržbář
Tel: 603 291 277   
Oblastní charita Uherské Hradiště

Marie Václavská

staniční sestra střediska Zábřeh
Tel: 583 412 587, 736 509 442    YaBCOj58~.ujGK7%WkvDRj58~.uhTj
Charita Zábřeh

Ingrid Vaculíková

vedoucí služby
Tel: 573 399 860, 737 170 936    4gtBZ22nW-HvZ9enW7c-Y~b_%hIhT65j4mnhTj
Charita Holešov

Jaroslav Vagenknecht

administrativní pracovník
Tel: 296 243 336    c8to49d_YaGjGK7%WkvDRW7r
Česká katolická charita

Martina Vágner Dostálová

vedoucí zařízení,IT pracovník,koordinátor Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Trutnov

Kristýna Váhalová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 611 589    6kvC-id7TonrR-enW7c-1i%gc5prRb~lW5pJ
Charita Kyjov

Eliška Vajčnerová

pečovatelka, asistentka
Charita Strážnice

Vlastimil VAJĎÁK

ředitel
Tel: 577 224 050, 603 443 167    ~.qs-3b6LTMvZ.2938Es-Z29g
Charita Zlín

Lada Vajnerová, DiS.

sociální pracovnice
Tel: 731 433 011    6kvJVYUSZ-uzO1.7~bGkO1p
Diecézní charita Plzeň