Humanitární pomoc

vedoucí: Zdeněk Hochman
mobil: 608 351 744
e-mail: pastorace@kyjov.charita.cz
adresa: Palackého 194, 697 01 Kyjov

přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi
humanitární pomoc v zahraničí
humanitární pomoc u nás

Humanitární pomoc je realizována v koordinaci se Sdružením Česká katolická charita, především ve spolupráci s Arcidiecézní charitou Olomouc. Finanční a materiální prostředky se získávají především prostřednictvím veřejných sbírek.

Přímá pomoc rodinám a lidem v nouzi

Je poskytována rodinám a lidem, kteří se náhle ocitli v nepříznivé sociální situaci. Do aktivního vyhledávání potřebných občanů zapojujeme nejen městské a obecní úřady, ale přijímáme i informace od jednotlivců. Poskytování pomoci probíhá celoročně do vyčerpání finančních prostředků.

Humanitární pomoc v zahraničí

Pomoc je poskytována lidem v oblastech postiženým přírodními katastrofami, válečnými konflikty a lidem v rozvojových zemích. Nedílnou součástí těchto aktivit jsou také projekty adopce na dálku.

Humanitární pomoc u nás

Je poskytována lidem postiženým přírodními katastrofami a ve výjimečných situacích. Z prostředků, které se v Kyjovském děkanátu vybraly při Tříkrálové sbírce 2005, bylo na humanitární pomoc vynaloženo 132 376,97 Kč:
  • 46 800,00 Kč bylo vydáno na přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi.
  • 46 351,46 Kč bylo vynaloženo na humanitární pomoc obětem postiženým tsunami.
  • 39 225,51 Kč bylo použito na humanitární pomoc pro povodněmi postižené Rumunsko.
Děkujeme všem, kteří nám jakýmkoli způsobem pomáhají při realizování společného díla.