Jihomoravský krajKyjov

Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a ORP Kyjov

Občanská poradna

vedoucí:                             Mgr. Karla Blahůšová
tel.:                                     518 323 767
mobil:                                 724 353 902
e-mail:                                karla.blahusova@kyjov.charita.cz
sociální pracovník:           Bc. Helena Valčíková, tel. 774 409 348
e-mail:                                helena.valcikova@kyjov.charita.cz
adresa:                               Palackého 194, 697 01 Kyjov
provozní doba:                  pondělí až pátek 8:00-11:00 12:30-15:30

bezplatné poradenství
informace, poskytnutí cílené rady
kontakty na odborná pracoviště
pomoc při uplatňování práv

Našim posláním je…

podpora uživatele v hledání možností řešení konkrétní nepříznivé životní situace, v rozvoji jeho schopností řešit tuto situaci samostatně. Nabízí lidem prostor pro sdílení těžkostí, se kterými se potýkají, a vyjádření svých potřeb. Je místem, kde se lidé mohou spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci za účelem podpory jejich začlenění do společenského fungování.

Občanská poradna usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, dostupné služby, a byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.

O co usilujeme…

 • poskytnout informace a poradenství, které uživatel služby žádá pro porozumění a řešení konkrétní životní situace
 • poskytnout uživateli podporu, aby situaci mohl zvládnout vlastními silami
 • poskytnout návaznost na přirozené zdroje uživatele (rodina, komunita)
 • navázat spolupráci s ostatními institucemi (odbory městských nebo obecních úřadů, soudy, úřady práce apod.), které se mohou podílet na řešení životní situace uživatele
 • působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů

Co poskytujeme…

Poradenství zahrnuje:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech sociální systémy, právo, psychologie, vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Oblasti poskytovaného poradenství

 • systém sociálních dávek a služeb (dávky, podmínky, podání…)
 • nemocenské a důchodové pojištění (druhy dávek, nároky, podání…)
 • pracovně-právní vztahy (hledání zaměstnání, životopis, práva a povinnosti stran…)
 • rodina a mezilidské vztahy (partnerství, výchova, rozvod, domácí násilí…)
 • majetkoprávní vztahy (vzory smluv, zákonné prostředí…)
 • vzdělávání a zdravotnictví (systém školství a zdravotnictví, hrazení poplatků…)
 • právní systém a právní ochrana (vzory podání, kontakty na advokáty, průběh řízení…)
 • dluhy, exekuce, hospodaření (rodinný rozpočet, vzory podání, práva a povinnosti dlužníka…)
 • bydlení (vzory smluv, trvalý pobyt, práva a povinnosti nájemního bydlení…)

Kde a kdy působíme…

Služba je poskytována v budově Charity Kyjov, Palackého 194, 697 01 Kyjov. Místnost Občanské poradny je bezbariérová.

Zájemce o službu může Občanskou poradnu navštívit osobně, či ji kontaktovat telefonicky nebo písemně (pošta, e-mail).

Občanská poradna je otevřena v pracovní dny po celý kalendářní rok.   
   
pondělí - pátek
8:00-11:00
12:30 - 15:30           

Kapacita Občanské poradny se odvíjí od délky kontaktu s jednotlivými uživateli, která se může pohybovat od 5 min. do max. 60 min.

Z čeho vycházíme…

 • bezplatnost
  poradenství a další činnosti v rámci rozsahu služby jsou poskytovány bezplatně
 • diskrétnost
  všechny informace vztahující se k poskytnutí služby Občanské poradny uživateli nebudou bez výslovného souhlasu uživatele postoupeny dalším osobám, uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí (mimo oznamovací povinnosti při zjištění spáchání trestného činu)
 • nestrannost
  služby Občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Poradenství se děje bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka
 • nezávislost
  služby jsou poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které činnost poradny finančně podporují
 • odbornost
  odborné vzdělání a systém průběžného vzdělávání pracovníků odpovídá potřebám cílové skupiny uživatelů
 • univerzálnost
  uživatel má možnost obrátit se na poradnu prakticky s jakýmkoliv dotazem, v případě potřeby bude uživateli zprostředkován kontakt na příslušné instituce

Komu je naše služba určena…

Cílovou skupinou Občanské poradny jsou osoby (jednotlivci, manželé, rodiny, skupiny osob), které se nacházejí v nepříznivé životní situaci a nedokáží ji řešit vlastními silami.