Den otevřených dveří - Letní odpoledne v DPS Svatobořice-Mistřín

V pátek 26. 8. 2016 se uskutečnilo na nádvoří Domu s Pečovatelskou službou ve Svatobořicích ‑ Mistříně již tradiční Charitní odpoledne.

Tato kulturně – společenská akce, konaná v rámci Dne Charity, nabízí seniorům z DPS, jejich rodinným příslušníkům, uživatelům Charitní pečovatelské služby a občanům Svatobořic-Mistřína možnost vzájemného sdílení, poslechu či zazpívání si lidových i populárních písní při sklence dobrého moku a malého pohoštění. V rámci programu dne otevřených dveří měli návštěvníci akce možnost poznat, jak se žije naším uživatelům, nahlédnout do bytu či jiných prostor DPS, prostřednictvím informačních panelů se podrobněji seznámit s nabídkou a historií služby. V rámci doprovodných aktivit měli letos návštěvníci akce možnost nechat si zdarma změřit krevní tlak, nebo obsah cukru v krvi.

Neopomenutelný význam pro Charitu má i fakt, že takováto setkání nám vždy poskytují i určitou zpětnou vazbu a hodnocení naší práce.

Kulturní program zajistil Mužský sbor z Vacenovic. Celé odpoledne obohacoval krásným sborovým i sólovým zpěvem, při kterém každý zapomene na své starosti a potěší svou duši krásnou lidovou písní.

Touto cestou bychom také rádi poděkovali naším sponzorům: Pivovaru Svijany a.s., Vinařství Josef Dufek ze Svatobořic-Mistřína, Vinařství Štěpán Maňák ze Žádovic a Vinařství Stanislav Žůrek ze Žeravic.
I díky nim jsme mohli prožít krásné odpoledne a již se těšíme na další ročník.