Postní almužna - poděkování

Církev v době postní vybízí své věřící k prohloubení tří věcí: modlitby, postu a almužny.
Pokladnička postní almužny slouží ke shromažďování finančních prostředků, skrze něž může církev prostřednictvím místní Charity pomáhat potřebným lidem ve svém okolí.

„Pane ať vidím, prosil slepec Pána Ježíše. Prosme i my při společné modlitbě u svíce a postní kasičky, ať vidíme, ať si všimneme ve svém okolí těch, kdo jsou chudí a potřebují pomoc,“ tak nás k tomu vybízel P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc na začátku postní doby.

Děkujeme Vám všem, kteří jste výzvu dokázali uskutečnit a přijali pozvání k naplnění starobylé tradice.
Za vše dobré co konáte, kéž vzkříšený Kristus naplní svá slova “…aby moje radost byla ve vás …“

Vám přeje a vyprošuje Charita Kyjov