Potravinová a materiální pomoc

Pomoc nejchudším – takový cíl si předsevzal Operační program potravinové a materiální pomoci organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí spolu s Charitou České republiky.
Projekt se tak dotkne místních občanů, kteří mohou o pomoc zažádat prostřednictvím kyjovské charity.  

Potravinová a materiální pomoc je určena nejchudším, kteří zdarma obdrží balíčky s trvanlivými potravinami pro sebe či svoji rodinu a hygienickými potřebami a potřebami souvisejícími s péčí o děti. „Cílem operačního programu je zmírňovat extrémní formy chudoby, jako jsou například bezdomovectví, chudoba dětí a potravinová nouze.“

Jednotlivé balíčky si lidé v nouzi mohou vyzvednout v prostorách kyjovské charity denně, vždy od pondělí do pátku v době od 9:00 do 15:00 hodin.

V rámci programu budou poskytovány i doprovodné aktivity, které předchází vzniku krizových situací a jsou zaměřeny na minimalizování sociálních vlivů. „Charita Kyjov tak nabídne uživatelům například služby základního sociálního, finančního či výživového poradenství, nebo psychologickou péči“ uvedl ředitel kyjovské charity Vladimír Měchura.

Operační program potravinové a materiální pomoci Ministerstva práce a sociálních věcí je financovaný z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám. Česká republika má v programovém období 2014-2020 možnost z tohoto fondu získat až 23,3 milionů EUR.

Projekt potravinové a materiální pomoci, který právě startuje, bude trvat do konce února 2017.