Pozvánka na koncert Cimbálové muziky ZUŠ Kyjov

Vážení přátelé,
dovolujeme si vás pozvat do Domu s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně na koncert Cimbálové muziky ZUŠ Kyjov...

Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín

zve všechny příznivce a milovníky lidové muziky
v pátek 8. března. 2019 v 14:30 hod.
do Domu s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně (prostory MC Krteček) na

KONCERT
CIMBÁLOVÉ MUZIKY ZUŠ Kyjov
pod vedením Petra Petrů

dětská cimb

VSTUP ZDARMA

Těšíme se na vás!

Pořadatelé