Sbírka potravinové pomoci

také před letošními velikonočními svátky se rozhodla Charita Kyjov uspořádat v pořadí již druhou sbírku potravinové pomoci.
Probíhala v termínu od 11. do 27. března 2016, tentokrát na dvou místech současně; prvním z nich byl obchodní dům Marina u autobusového nádraží v Kyjově a druhým supermarket JEDNOTY na náměstí ve Bzenci.
Sbírka byla zaměřená na pomoc spoluobčanům v hmotné nouzi.

Sbírka potravinové pomoci byla už druhou tohoto druhu. Zákazníci v obou prodejnách darovali pro lidi v hmotné nouzi, popř. pro lidi sociálně vyloučené zhruba 340 položek zboží (potravin trvanlivého charakteru) v celkové hodnotě cca 13 000,-Kč.

Sbírku pořádala kyjovská charita ve spolupráci s JEDNOTOU, spotřebním družstvem v Hodoníně a městy, resp. sociálními odbory měst Kyjov a Bzenec. V jejich evidenci jsou řádově stovky sociálně slabých jednotlivců a někdy i celých rodin, které nemají ani na nákup základních životních potřeb. Z těchto klientů budou následně po sbírce v součinnosti s charitou vybíráni ti nejpotřebnější.

Charita - byť je pomoc potřebným jejím posláním - někdy nemůže tyto dobročinné aktivity realizovat úplně sama a jako např. v tomto případě k tomu potřebuje využít prostory a spolupráce jiných subjektů. Proto máme velkou radost ze zjištění, že i dnes existují společnosti, které si uvědomují svoji společenskou odpovědnost, a které jako např. JEDNOTA, spotřební družstvo v Hodoníně neváhají podobné projekty podpořit.

Velký dík patří JEDNOTĚ také za to, že na svůj náklad zabezpečila propagaci a medializaci této společné akce.