Nízkoprahové zařízení pro děti a mádež, Klub Bárka

Logo JmK - export vektor zvětš 5  kyjov
Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a ORP Kyjov

vedoucí:                                                          Mgr. Petra Hradilová
pracovník v sociálních službách:                Jana Turečková
pracovník v sociálních službách:                Zdislava Zelinková
tel.:                                                                   518 323 794
mobil:                                                              777 128 849
e-mail:                                                             barka@kyjov.charita.cz
web:                                                                 https://klubbarka.estranky.cz/
adresa:                                                            Svatopluka Čecha 1429/4b, 697 01 Kyjov

Našim posláním je…

Posláním nízkoprahového klubu Bárka je poskytovat bezpečné zázemí, podporu a pomoc dětem a mládeži z Kyjova a blízkého okolí ve věkové kategorii 7 – 26 let, kteří se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo svým jednáním a životním stylem jsou vznikem této situace ohroženi. Posláním klubu je také vést uživatele k pozitivní změně v životním způsobu a k sociálnímu začlenění do jejich přirozeného prostředí.

O co usilujeme…

  • Vytvářet podmínky pro zdravý vývoj klientů - nabízet pomoc, podporu a bezpečný prostor při řešení nepříznivé životní situace a vést klienty k samostatnému řešení.
  • Motivovat klienty k aktivnímu trávení volného času.
  • Zvýšit, posílit sociální schopnosti a dovednosti.
  • Podpořit sociální začlenění a vést klienty k orientaci ve společnosti.
  • Prostřednictvím svého působení v Kyjově přispívat k vzájemnému porozumění cílové skupiny a širší veřejnosti
  • Snižovat sociální, zdravotní rizika související s životním stylem cílové skupiny

Co poskytujeme…

  • Poradenství, pomoc, podporu a naší cílové skupině pomáháme při začleňování do světa dospělých. V klubu můžou děti a mládež trávit volný čas v pohodovém prostředí a najde se zde prostor pro realizaci vlastních aktivit.
  • Bezpečné prostředí bez drog, alkoholu pro volnočasové činnosti: stolní fotbal, PC s internetem, deskové stolní hry, knihovnu. Pro sportovní vyžití na venkovním prostranství je možné si zapůjčit ping pong, badminton, fotbalový míč.
  • Základní činnosti při poskytování sociálních služeb: informační servis, základní sociální poradenství, kontaktní práce, krizová intervence, situační intervence, skupinová práce, kontakt s institucemi ve prospěch klienta, práce s blízkými osobami klienta, zprostředkování dalších služeb, individuální aktivizace, pomoc s přípravou do školy.

Kde a kdy působíme…

Svatopluka Čecha 1429/4b
Kyjov
(za plátnem Letního kina)

Provozní doba:
Pondělí - Pátek:            13:00 - 17:00 hod.
(středa a pátek jen do 14-ti let)

Po osobní domluvě s pracovníkem možná osobní schůzka i mimo otevírací dobu.
Tel. kontakt: 777 128 849

Z čeho vycházíme…

Při kontaktu s mládeží vycházíme ze zásad Nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (nízkoprahovost, anonymita a mlčenlivost, aktuálnost a flexibilita, respekt). Řídíme se Etickým kodexem pracovníka Charity Kyjov, Etickým kodexem České asociace streetwork.

Komu je naše služba určena…

Děti a mládež od 7 do 26 let z Kyjova a blízkého okolí nacházející se v obtížné životní situaci nebo svým jednáním jsou vznikem této situace ohroženi.