Záměry na využití

 • Charita Kyjov

  • 4. splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

   350 000 Kč
  • Rozvoj mobility pečovatelské služby

   250 000 Kč
  • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

   160 000 Kč