Záměry na využití

 • Charita Kyjov

  • 5. splátka úvěru na nákup nemovitosti pro zkvalitnění zázemí Charitního domu pokojného stáří v Čeložnicích.

   350 000 Kč
  • Rozvoj mobility Pečovatelské služby a Domácí zdravotní a hospicové služby

   420 000 Kč
  • Přímá sociální výpomoc lidem, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci

   106 422 Kč