Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek


  • Tel.: 733 141 960
 
Dudychova 782, Holice, 534 01 Vedoucí služby: Milena Vohralíková - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: rodiny s dítětem / dětmi, rodiče na rodičovské dovolené
Způsob poskytování: Činnosti: výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt Fakultativní služby: NE

Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Milena Vohralíková - vedoucí zařízení