CHARITNÍ ZPRÁVY

3. sbírka potravinové pomoci

Období vánoc máme sice už pár dní za sebou, ale stejně jako v minulém roce se rozhodla Charita Kyjov uspořádat před těmito - pro mnohé nejkrásnějšími svátky v roce - v pořadí již třetí sbírku potravinové pomoci.
Probíhala v termínu od 12. do 31. prosince 2016, opět na dvou místech současně; prvním z nich byl obchodní dům Marina u autobusového nádraží v Kyjově a druhým supermarket JEDNOTY na náměstí ve Bzenci.
Sbírka byla zaměřená na pomoc spoluobčanům v hmotné nouzi.

Den otevřených dveří - Letní odpoledne v DPS Svatobořice-Mistřín

V pátek 26. 8. 2016 se uskutečnilo na nádvoří Domu s Pečovatelskou službou ve Svatobořicích ‑ Mistříně již tradiční Charitní odpoledne.

Potravinová a materiální pomoc

Pomoc nejchudším – takový cíl si předsevzal Operační program potravinové a materiální pomoci organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí spolu s Charitou České republiky.
Projekt se tak dotkne místních občanů, kteří mohou o pomoc zažádat prostřednictvím kyjovské charity.