CHARITNÍ ZPRÁVY

Potravinová a materiální pomoc

Pomoc nejchudším – takový cíl si předsevzal Operační program potravinové a materiální pomoci organizovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí spolu s Charitou České republiky.
Projekt se tak dotkne místních občanů, kteří mohou o pomoc zažádat prostřednictvím kyjovské charity.  

Postní almužna - poděkování

Církev v době postní vybízí své věřící k prohloubení tří věcí: modlitby, postu a almužny.
Pokladnička postní almužny slouží ke shromažďování finančních prostředků, skrze něž může církev prostřednictvím místní Charity pomáhat potřebným lidem ve svém okolí.

Sbírka potravinové pomoci

také před letošními velikonočními svátky se rozhodla Charita Kyjov uspořádat v pořadí již druhou sbírku potravinové pomoci.
Probíhala v termínu od 11. do 27. března 2016, tentokrát na dvou místech současně; prvním z nich byl obchodní dům Marina u autobusového nádraží v Kyjově a druhým supermarket JEDNOTY na náměstí ve Bzenci.
Sbírka byla zaměřená na pomoc spoluobčanům v hmotné nouzi.

Letní odpoledne - Den otevřených dveří v DPS Svatobořice-Mistřín

Zajímá vás, jak tráví svůj čas senioři v zařízení obce? Jaké služby jim i dalším zájemcům v obci nabízí a poskytuje Charita?

Neváhejte a přijďte mezi nás!/

Místo: DPS Svatobořice-Mistřín
Termín: 26. 8. 2016, 17:00