Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka 2021 - poděkování

Na začátku letošního roku se konala jedna z největších dobrovolnických akcí v České republice - Tříkrálová sbírka, kterou pořádá Charita ČR. V letošním roce kvůli epidemické situaci byl průběh sbírky ale úplně jiný. S ohledem na zajištění bezpečnosti koledníků i dárců jste nemohli v ulicích zahlédnout tradiční skupinky koledníků. Proto jsme se rozhodli požehnání pro vaše domovy zprostředkovat jiným způsobem; omezeným počtem dobrovolníků - aniž bychom se s Vámi potkali - jsme popsali vaše dveře nápisem K+M+B 2021, a do vašich schránek jsme vložili informační a propagační materiály o sbírce.

Do pokladniček, které byly v obcích v rámci naší působnosti umístěny většinou v kostele a na Obecím úřadě, dárci doteď přispěli celkovou částkou 542 235,- Kč, celkové výsledky včetně on-line kasičky najdete zde:
Naše původně plánované záměry na využití výtěžku letošní sbírky, však budeme muset vzhledem k jeho skutečné výši zkorigovat.

Srdečně Vám děkujeme za důvěru a podporu charitního díla! A také moc děkujeme za roznos tříkrálových letáků místním koordinátorům, dobrovolníkům či skautům.

Pokud jste nestihli přispět do tříkrálové kasičky přímo, můžete tak letos učinit ještě do 30. dubna některým z níže uvedených způsobů.


Tříkrálový sbírkový účet
66008822 / 0800

Chcete-li přispět,
můžete si vybrat způsob:

Platba převodem

Charita Kyjov
VS: 77707014

GR kód Charita Kyjov

Dárcovská SMS

 

Během několika vteřin je možno přispět zasláním SMS


Více zde

ONLINE KOLEDA

 

Na webu Třikrálové sbírky je možno přispět do online kasičky.


Více zde


vedoucí:             Mgr. Petra Hradilová
Tel./mobil:         518 323 794, 777 128 849
e-mail:                tks@kyjov.charita.cz
adresa:               třída Palackého 194, 697 01 Kyjov

 


Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit.

Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.


2020

V lednu 2020 proběhla Tříkrálová sbírka v kyjovském děkanátu a bylo při ní vybráno celkem 1 312 825,- Kč. Získané finanční prostředky budou použity pro pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Hlavními záměry Charity Kyjov na využití letošní Tříkrálové sbírky budou:

  • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
  • Splátka úvěru na nákup nemovitosti
  • Podpora pečovatelské služby - zachování a rozvoj mobility

Všem dárcům za projevenou přízeň a štědrost děkujeme!

TKS_Kyjov 10TKS_Kyjov 6TKS_Vac_jr 5 TKS_Vac_jr 9 TKS_Vac_eab 8TKS_Těmice 4TKS_Těmice 7 TKS_Ježov 2

Podrobné výsledky sbírky z jednotlivých obcí:
Tříkrálová sbírka 2020
Celostátní výsledky Tříkrálové sbírky:


 

Klíč k rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:

Vykoledovaný obnos 100%
Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%
Vráceno Charitě Kyjov 58%