Tříkrálová sbírka

vedoucí:     Zdeněk Hochman
mobil:         608 351 744
e-mail:        pastorace@kyjov.charita.cz
adresa:       Palackého 194, 697 01 Kyjov

Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků, předávajících radostnou zvěst o Bohu, který se nám skrze Kristovo narození stal blízkým a miluje všechny lidi.

Konáním tříkrálové sbírky dostáváme také možnost zapojit se do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých. Pokud sami něco dobrého pro druhé vykonáme, poznáme, že Bůh má pro nás připraveno daleko víc, než jsme schopni si představit.

Zakusíme opravdovou radost a uspokojení, že se můžeme podílet na díle pomoci těm, kteří tuto pomoc velmi potřebují. Proto upřímně děkujeme Vám všem, kteří jste se rozhodli jakýmkoliv způsobem, podle Vašeho uvážení a Vašich možností podpořit charitní dílo a přejeme Vám k tomu hodně Božího požehnání, pokoje a radosti.


V lednu 2019 proběhla Tříkrálová sbírka v kyjovském děkanátu a bylo při ní vybráno celkem 1 243 089,- Kč. Získané finanční prostředky budou použity pro pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a na podporu charitního díla. Hlavními záměry Charity Kyjov na využití letošní Tříkrálové sbírky budou:

  • Přímá finanční či materiální pomoc osobám v sociální i hmotné nouzi
  • Splátka úvěru na nákup nemovitosti
  • Podpora pečovatelské služby - zachování a rozvoj mobility

Všem dárcům za projevenou přízeň a štědrost děkujeme!

Koledníci TKS 2019Společná snídaně

Podrobné výsledky sbírky z jednotlivých obcí:
Tříkrálová sbírka 2019
Celostátní výsledky Tříkrálové sbírky:


Klíč k rozdělení výnosu Tříkrálové sbírky:

Arcidiecézní charita Olomouc 15%
Sekretariát ACHO 5%
Režie sbírky CHČR 5%
Humanitární pomoc 10%
Krizový fond ACHO 5%
Nouzový fond ACHO 2%
Vráceno Charitě Kyjov 58%
Vykoledovaný obnos 100%