C-klub, svépomocná skupina

vedoucí:                          Helena Klíglová
tel.:                                   518 614 129
mobil:                              737 537 488
e-mail:                             c.klub@kyjov.charita.cz,   h.kliglova@seznam.cz
adresa:                            třída Palackého 194, 697 01 Kyjov
provozní doba:              čtvrtek 9:00-11:00
setkávání lidí s podobnými problémy
vzájemná podpora v náročných životních situacích
společné trávení volných chvil
příležitostné přednášky a společné akce

Našim posláním je…

Vzájemná podpora lidí prožívajících podobné problémy.

O co usilujeme a co poskytujeme…

Člověk v tomto prostředí pomoc a podporu nejen přijímá, ale současně i poskytuje, což jej zbavuje pocitů bezmoci. Toto je pro členy skupiny zdrojem naděje a usnadňuje to zvládání těžké životní situace. Všichni účastníci sdílejí své problémy, poskytují si rady a návody a pomáhají získávat externí zdroje pomoci.

Komu je naše služba určena…

C–klub Charity Kyjov je svépomocná skupina pro onkologicky nemocné.

Kde a kdy působíme…

Skupina se od počátku roku 2004 schází v Kyjově každý čtvrtek, v době o 9:00 do 11:00 hodin, nově v budově Charity Kyjov. Jednou měsíčně je na setkání přítomen psycholog. Společenství je otevřené pro nově příchozí a své členy k ničemu nezavazuje, kdo skupinu nepotřebuje, může ji svobodně opustit.

C - klub Charity Kyjov spolupracuje s podobnými skupinami a organizacemi v rámci ČR, především s Mamma Help Brno a Praha.