O nás

Charita Kyjov poskytuje zdravotní a sociální služby v Kyjově a v 23 okolních obcích, začleněných do 12 farností kyjovského děkanátu. Provozuje Domácí zdravotní péči a Domácí hospic David, kdy na základě ordinace praktických či odborných lékařů vykonává některé zdravotní výkony v domácnostech pacientů. Pečovatelská služba v domácnostech klientů zajišťuje základní sociální služby. V Půjčovně kompenzačních pomůcek je možno zapůjčit polohovací postele, invalidní vozíky aj. V naší Občanské poradně bezplatně poskytujeme pomoc při vyřizování běžných úředních záležitostí.

Provozujeme také Dům pokojného stáří v blízkých Čeložnicích či Dům s pečovatelskou službou ve Svatobořicích-Mistříně. V našem K-centru poskytujeme poradenství a pomoc drogově závislým lidem, jejich příbuzným a známým. V Nízkoprahovém klubu Bárka tráví volný čas mládež v nepříznivé sociální situaci. Jednou týdně se schází pacienti s onkologickým onemocněním ve Svépomocné skupině C-klub. Mimo to příležitostně organizujeme humanitární pomoc při krizových událostech či přímou pomoc rodinám a lidem v nouzi. Každoročně pořádáme v lednu Tříkrálovou sbírku, ze které je pak částečně financována i naše celoroční činnost.

Charita Kyjov je nestátní neziskovou organizací a církevní právnickou osobou. Vznikla v roce 1992 a jejím zřizovatelem je Arcidiecézní charita Olomouc. Statutárním zástupcem Charity je ředitel jmenovaný olomouckým arcibiskupem. Závažná rozhodnutí ředitele podléhají souhlasu charitní rady, kterou vždy na dva roky ustavuje prezident Arcidiecézní charity v Olomouci na dobu dvou let. Charitní rada pak na dva roky jmenuje revizní komisí.

Charita Kyjov
třída Palackého 194
697 01 Kyjov

tel.:       518 612 765
e-mail:  info@kyjov.charita.cz
web:     www.kyjov.charita.cz

IČ: 44164114
číslo účtu: 106364558 / 0300 (ČSOB)

Statutární zástupce:
Ing. Vladimír Měchura, ředitel

Charitní rada:
PaeDr. Petr Zábranský (předseda), Ing. Pavel Berka, Mgr. Tomáš Just, Mgr. Josef Levek, Ing. Miroslav Novotný, Anna Pešová a Mgr. Jarmila Presová

Kontrolní komise:
Pavla Schwarzerová, Václav Keprt, Mons. Bohumír Vitásek

Odkaz na Registr poskytovatelů sociálních služeb

Ke stažení