Občanská poradna

Logo JmK - export vektor zvětš 5kyjov

Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a ORP Kyjov


vedoucí:                             Denisa Šmehlíková, DiS.
mobil:                                 724 353 902
e-mail:                                denisa.smehlikova@kyjov.charita.cz
adresa:                                třída Palackého 195, 697 01 Kyjov
provozní doba:                  pondělí až pátek 8:00-11:00 12:30-15:30
bezplatné poradenství
informace, poskytnutí cílené rady
kontakty na odborná pracoviště
pomoc při uplatňování práv

Našim posláním je…

podpora uživatele v hledání možností řešení konkrétní nepříznivé životní situace, v rozvoji jeho schopností řešit tuto situaci samostatně. Nabízí lidem prostor pro sdílení těžkostí, se kterými se potýkají, a vyjádření svých potřeb. Je místem, kde se lidé mohou spolehnout na zájem a porozumění jejich situaci za účelem podpory jejich začlenění do společenského fungování.

Občanská poradna usiluje o to, aby občané znali svá práva a povinnosti, dostupné služby, a byli schopni vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy.
Ideálním cílovým stavem je vyřešení konkrétního problému uživatele, zlepšení jeho sociální situace a posílení jeho důvěry v sebe a v to, že dokáže sám přispět k vyřešení svých problémů.

O co usilujeme…

 • poskytnout informace a poradenství, které uživatel služby žádá pro porozumění a řešení konkrétní životní situace
 • společně s uživatelem definovat jeho problém a obeznámit jej s možnými variantami řešení
 • poskytnout uživateli podporu, aby situaci mohl zvládnout vlastními silami
 • poskytnout návaznost na přirozené zdroje uživatele (rodina, komunita)
 • navázat spolupráci s ostatními institucemi (odbory městských nebo obecních úřadů, soudy, úřady práce apod.), které se mohou podílet na řešení životní situace uživatele
 • působit na chod veřejné správy a samosprávy ve prospěch občanů

Co poskytujeme…

Poradenství zahrnuje:

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, zprostředkování navazujících služeb
 • sociálně terapeutické činnosti, poskytnutí poradenství v oblastech sociální systémy, právo, psychologie, vzdělávání
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Oblasti poskytovaného poradenství

 • systém sociálních dávek a služeb (dávky, podmínky, podání…)
 • nemocenské a důchodové pojištění (druhy dávek, nároky, podání…)
 • pracovně-právní vztahy (hledání zaměstnání, životopis, práva a povinnosti stran…)
 • rodina a mezilidské vztahy (partnerství, výchova, rozvod, domácí násilí…)
 • majetkoprávní vztahy (vzory smluv, zákonné prostředí…)
 • vzdělávání a zdravotnictví (systém školství a zdravotnictví, hrazení poplatků…)
 • právní systém a právní ochrana (vzory podání, kontakty na advokáty, průběh řízení…)
 • ochrana spotřebitele
 • dluhy, exekuce, hospodaření (rodinný rozpočet, práva a povinnosti dlužníka, podpora při řešení dluhů, sepsání a podání návrhu na povolení oddlužení …)
 • bydlení (vzory smluv, trvalý pobyt, práva a povinnosti nájemního bydlení…)

Kde a kdy působíme…

Služba je poskytována v budově Charity Kyjov, Palackého 194, 697 01 Kyjov. Místnost Občanské poradny je bezbariérová.
Kromě toho je služba každé první úterý v měsíci v době od 12:30 do 15:30 hod. poskytována také ve Bzenci, v konzultační místnosti v přízemí budovy Městského úřadu. V této době služba neprobíhá v Kyjově.

Občanská poradna je otevřena v pracovní dny po celý kalendářní rok.   
   
pondělí - pátek
8:00-11:00
12:30 - 15:30

Kapacita Občanské poradny se odvíjí od délky kontaktu s jednotlivými klienty, který obvykle trvá 30 – 90 minut podle typu zakázky a časových možností klienta a pracovníka.
Okamžitá kapacita Občanské poradny je 1 klient.

Zájemce o službu může poradnu navštívit osobně, i když není objednán, je však vhodnější se do poradny předem objednat, vzhledem k tomu, že v poradně může aktuálně probíhat konzultace.
Kontaktovat poradnu lze také telefonicky nebo písemně (pošta, e-mail, SMS).

Poslední konzultace se uskuteční nejpozději 30 minut před koncem konzultačních hodin.

 

Z čeho vycházíme...

 • bezplatnost
  poradenství a další činnosti v rámci rozsahu služby jsou poskytovány bezplatně
 • diskrétnost
  všechny informace vztahující se k poskytnutí služby Občanské poradny uživateli nebudou bez výslovného souhlasu uživatele postoupeny dalším osobám, uživatel může vystupovat anonymně, poradce i organizace jsou vázány mlčenlivostí (mimo oznamovací povinnosti při zjištění spáchání trestného činu)
 • nestrannost
  služby Občanské poradny jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace a sociálního statusu. Poradenství se děje bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením pracovníka
 • nezávislost
  služby jsou poskytovány nezávisle na státních nebo jiných organizacích, které činnost poradny finančně podporují
 • odbornost
  odborné vzdělání a systém průběžného vzdělávání pracovníků odpovídá potřebám cílové skupiny uživatelů
 • univerzálnost
  uživatel má možnost obrátit se na poradnu prakticky s jakýmkoliv dotazem, v případě potřeby bude uživateli zprostředkován kontakt na příslušné instituce

Komu je naše služba určena…

Cílovou skupinou Občanské poradny jsou osoby (jednotlivci, manželé, rodiny, skupiny osob), s věkovým vymezením od 19 let a výše, bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci (řeší bytové, manželské či partnerské, vztahové, finanční potíže).a nedokáží ji řešit vlastními silami.

Důvodem jejich snížené kompetence k řešení jejich nepříznivé situace bývá tělesný handicap, psychický stav, neexistující nebo špatně fungující sociální vazby, nedostatečné všeobecné vzdělání, současná krize, aktuální bezmocnost, nebo sociálně-znevýhodňující prostředí.

Poradna poskytuje své služby všem uživatelům bez omezení lokální působnosti.

V čem potřebujete pomoc? Jsme tu pro vás…

 • Oblast základní stabilizace:
  Máte pocit, že jste se ocitli v pro Vás nepříznivé sociální situaci, kterou sami nedokážete vyřešit?
 • Oblast uplatňování práv a oprávněných zájmů:
  Potřebovali byste dopomoc při vyřizování základních dokladů? Máte pocit, že Vaše práva nejsou dodržována? Můžeme Vám pomoci při předcházení/řešení domácího násilí, při předcházení/řešení zneužívání, při předcházení/řešení týrání, šikany. Naše poradenství se může zaměřit na ochranu práv v oblasti občanských, sousedských, partnerských vztahů, na ochranu práv obětí trestných činů, pokusíme se s Vámi řešit situaci vyplývající ze spáchání trestného činu. V oblasti finanční a majetkové se můžeme s Vámi podívat na hospodaření s finančními prostředky a nakládání s majetkem, oblast dluhů a exekucí, uzavírání smluv, předáme Vám informace z insolvenčního řízení, vysvětlíme Vám využití sociálních dávek a jiných výhod.
 • Oblast zajištění kontaktu se společenským prostředím:
  Domníváte se, že byste potřebovali pomoci při navazování a udržování rodinných, partnerských a jiných vztahů?
 • Oblast péče o děti:
  Nejste si jisti svými rodičovskými kompetencemi a povinnosti a potřebovali byste se zorientovat v právech a povinnostech vážících se k rodičovství?
 • Oblast seberealizace:
  Týká se Vaše potřeba získávání znalostí a dovedností? Hledáte práci či jiné uplatnění?
 • Oblast zdraví a bezpečí:
  Nevíte si rady v oblasti zdravotní péče, možnosti čerpání této péči, v oblasti kompenzace handicapu? 
 • Oblast bydlení:
  Dostali jste se do situace, kdy řešíte své bydlení, hledáte jej, sjednáváte si podmínky? Nevíte si rady při plnění finančních závazků spojených s bydlením, potřebovali byste se orientovat se v nájemní, podnájemní smlouvě?

Občanská poradna nenahrazuje odbornou práci profesionálních právníků, nezastupuje uživatele při soudních sporech, neřeší komerční záležitosti. Nejedná se  o psychologickou, manželskou poradnu, či advokátní kancelář, neprovádíme výpočty daní, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory, nepůjčujeme finanční prostředky, nezajišťujeme ošacení, ubytování. Nejsme krizové centrum, či kopírovací služba. Můžeme Vám však pomoci se v problému lépe orientovat a poskytnout odkazy na potřebné instituce nebo Vaše záležitosti společnou cestou zcela vyřešit.