Jednotný vizuální styl charitní sítě

Jednotný vizuální styl je platný a závazný pro celou síť Charit v České republice. Vychází ze základních společných prvků, kterými jsou logo, písmo a barevnost, jejichž podobu, varianty a příklady užití kodifikuje tento manuál. Ten slouží zároveň jako předpis pro aplikaci jednotlivých součástí vizuálního stylu. Kromě ideálních příkladů obsahuje i obecná doporučení, jak postupovat při zacházení s logem i aplikaci prvků jednotného vizuálního stylu.

Logo pro každou Charitu má k dispozici PR pracovník dané diecézní Charity. Je profesionálně vektorově zpracováno, je povoleno jej aplikovat pouze z rodného souboru a není dovoleno do něj zasahovat.

MANUÁL KE STAŽENÍ