Domácí zdravotní péče

vrchní sestra:        Blažena Hanáková
tel.:                          518 323 766
mobil:                     777 805 001
e-mail:                    chos.dh@kyjov.charita.cz
adresa:                   třída Palackého 194, 697 01 Kyjov
provozní doba:      pondělí-pátek 7:00-15:30
  • ošetřování ran
  • aplikace injekcí
  • měření tlaku
  • odběry krve
  • rehabilitace
  • odborné poradenství v ošetřování nemocných

Našim posláním je…

Pracovat v duchu lásky k bližnímu a starat se o nemocné a potřebné.

O co usilujeme…

Naší snahou je, aby se člověk mohl vrátit co nejdříve z nemocničního ošetřování domů. Všichni se snažíme přistupovat ke každému člověku citlivě a individuálně. Jde nám o zkvalitnění života nemocného člověka ve svém známém prostředí, kde se nemoc lépe snáší a mnohdy i snáze léčí a pacient se rychleji uzdravuje.

Co poskytujeme…

Poskytujeme ošetřovatelskou a rehabilitační službu na základě požadavku ošetřujícího lékaře nebo lékaře z nemocnice při propouštění nemocného do domácího ošetřování.
Služba je plně hrazena z veřejného zdravotního pojištění, tedy příslušnou zdravotní pojišťovnou.
Ošetřujeme rány, defekty kůže a stomie, aplikujeme injekce a inzulíny, měříme krevní tlak, provádíme odběry krve a dalšího biologického materiálu, vyměňujeme katetry. Provádíme odbornou rehabilitaci po zlomeninách a po cévních mozkových příhodách.

Kde a kde působíme…

Podle smlouvy můžeme poskytovat ošetřovatelskou a rehabilitační službu v Kyjově a přilehlých obcích – Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Stavěšice, Strážovice, Svatobořice-Mistřín, Šardice, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žádovice, Žeravice.

Službu zajišťujeme 7 dní v týdnu 24 hodin denně.

Z čeho vycházíme…

Ze zkušeností víme, že návrat ke zdraví, rekonvalescence, nebo alespoň zlepšení psychické pohody probíhá daleko rychleji v domácím prostředí. Každý člověk je rád, pokud mu to zdravotní stav dovolí, být co nejdéle doma. Z toho důvodu je naše služba velmi potřebná.     

Komu je naše služba určena…

Naše služba je určena všem dospělým pacientům.

Sazebník úhrad placených služeb rehabilitace