Etický kodex

Kodex Charity je vodítkem všem charitním pracovníkům, jak dobrovolným, tak zaměstnancům, jednak při plnění pracovních povinností, tak také při vyjadřování osobních postojů v soukromém životě.
Jeho formulace zrály dlouho a jsou společným dílem mnoha pracovníků.

Jeho plné znění ve formátu *.pdf  zde:
nebo jako prezentaci zde: