Pečovatelská služba

 Logo JmK - export vektor zvětš 5                kyjov
Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a ORP Kyjov

Středisko Kyjov

vedoucí:                            Mgr. Petra Zálešáková
tel.:                                     518 612 765
mobil:                                776 049 439
sociální pracovnice:       Mgr. Lenka Domanská (tel.: 776 707 037)
e-mail:                               chps@kyjov.charita.cz
adresa:                              třída Palackého 194, 697 01 Kyjov
provozní doba:                pondělí - pátek 7:00-15:30
podpora soběstačnosti klienta v domácím prostředí
respektování individuálních potřeb klientů
vnímavost k duchovním potřebám
možnost spolupráce s charitní ošetřovatelskou službou

Našim posláním je…

Podpora lidem v nepříznivé životní situaci (lidé, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb) a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí domova.

O co usilujeme…

 • Zajišťujeme péči pro potřebné občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí - doma  co nejdéle a tím i zajištění lepšího prožívání (fyzicky i psychicky) stáří a nemoci, dále zachovat jejich vlastní životní styl, na který jsou zvyklí, a který jim vyhovuje
 • podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc k samostatnosti, soběstačnosti)
 • usilujeme a podporujeme uživatele k samostatnému rozhodování o vlastním životě
 • podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře

Co poskytujeme…

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontraktu se společenským prostředím
 • základní poradenská činnost
 • fakultativní služby (pedikúra, praní prádla, použití charitního zvedáku do vany, zapůjčení jídlonosiče s termoobalem, další služby dle vyžádání)

Kde a kdy působíme…

Charitní pečovatelská služba v Kyjově je terénní, poskytovaná ve vymezeném místě - v Kyjově a okolních vesnicích: Bohuslavice, Bukovany, Čeložnice, Hýsly, Ježov, Kelčany, Kostelec, Labuty, Milotice, Moravany, Ostrovánky, Skalka, Skoronice, Sobůlky, Vacenovice, Vlkoš, Vřesovice, Žeravice, Žádovice, v čase a rozsahu prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků (vedoucí pracovník, sociální pracovnice, pracovníci v sociálních službách – pečující).

CHPS je otevřena pro veřejnost každý pracovní den od 7:00 do 15:30.  Provozní doba pro uživatele je každý den od pondělí do neděle od 7:00 do 20:00 a dle potřeby uživatelů i do pozdějších večerních hodin.

Z čeho vycházíme…

Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem:

 • K uživatelům, zájemcům o službu, k sobě navzájem přistupujeme s úctou
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní nebo tělesný stav.
 • Umožňujeme nezávislost uživatele, uživatel se může sám rozhodnout, jeho rozhodnutí bude respektováno a realizováno v rámci možností zařízení
 • Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženství.
 • Podporujeme soběstačnost, nezávislost v maximální možné míře, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu života.
 • Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem
 • Respektujeme práva člověka (nahlížet do dokumentace o něm vedené)
 • Uživatel se svobodně rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí služby, je informován o důsledcích a nese za svá rozhodnutí odpovědnost
 • Má právo se rozhodnout, kdy a jak často mu bude služba poskytována
 • Při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka

Komu je naše služba určena…

Poskytujeme sociální služby všem potřebným občanům:

 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením

věková struktura uživatelů pečovatelské služby:

 • starší senioři (nad 80 let)
 • mladší senioři (65 – 80 let)
 • dospělí (27 – 65 let) 

CHPS není poskytována občanům:

 • pokud nemá dostatečnou kapacitu (mimo kyjovský region, nedostatek personálu)
 • agresivním občanům, kteří slovně nebo fyzicky napadají personál
 • občanům, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby, potřebují nepřetržitou zdravotní péči
 • Při karanténě nařízené u občanů při podezření z nákazy přenosnou chorobou a onemocnění touto chorobou
 • Občanům s těžkou akutní psychózou, která vyžaduje hospitalizaci v Psychiatrické léčebně

Uživatelé Charitní pečovatelské služby jsou senioři a lidé se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu druhé osoby k zajištění své základní životní potřeby a potřeby duchovní ve svém sociálním prostředí. Přitom se jedná o uživatele, kteří chtějí zůstat doma, co nejdéle je to možné a nepřejí si dožít svůj život v pobytovém zařízení sociálních služeb.

Všichni uživatelé pečovatelské služby mohou uplatňovat svou vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, v čemž je pracovníci služby podporují a snaží se pro to vytvářet vhodné podmínky.

Maximální kapacita služby (obě střediska) je 175 klientů.
Maximální okamžitá kapacita služby (obě střediska) je 19 klientú.

Sazebník úhrad Pečovatelské služby


Svat.-Mistřín
Logo JmK - export vektor zvětš 5
Tento projekt finančně podporuje Jihomoravský kraj a Obec Svatobořice-Mistřín

Středisko Svatobořice-Mistřín

(je od 1.1.2020 sloučeno do jedné Pečovatelské služby se střediskem Kyjov)
vedoucí:                             Mgr. Petra Zálešáková
tel.:                                      518 612 765
mobil:                                 776 049 439
e-mail:                                chps.sm@kyjov.charita.cz
adresa:                               Hlavní 272, 696 04 Svatobořice-Mistřín
sociální pracovník:           Bc. Helena Valčíková, tel. 774 409 348

 • pomoc při osobní hygieně
 • zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování duchovní pomoci
 • dovoz stravy

Našim posláním je…

podpora lidem v nepříznivé životní situaci (lidé, kteří potřebují pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb) a přejí si setrvat ve svém přirozeném prostředí domova a Domu s pečovatelskou službou.

O co usilujeme…

 • Zajišťujeme péči pro potřebné občany a jejich setrvání ve svém vlastním sociálním prostředí – doma a v bytech v Domě s pečovatelskou službou,  co nejdéle a tím i zajištění lepšího prožívání (fyzicky i psychicky) stáří a nemoci, dále zachovat jejich vlastní životní styl, na který jsou zvyklí, a který jim vyhovuje,
 • podporujeme a pomáháme uživatelům služeb ve všech oblastech životních aktivit, které pro změněný zdravotní stav nemůžou krátkodobě či dlouhodobě vykonávat (pomoc k samostatnosti, soběstačnosti),
 • usilujeme a podporujeme uživatele k samostatnému rozhodování o vlastním životě,
 • podporujeme uživatele k aktivitě v co největší možné míře.

Co poskytujeme…

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • zprostředkování kontraktu se společenským prostředím
 • základní poradenská činnost

Kde a kdy působíme…

Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích - Mistříně je terénní služba, poskytovaná v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatel prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků. Služba je poskytována každý den včetně víkendů a svátků v době od 6:30 do 20:00 hodin.
Veškeré záležitosti a požadavky můžete vyřešit osobně v kanceláři s vedoucí služby každé pondělí a čtvrtek v době od 9:00 do 11:00 hod.
Sociální pracovník je přítomen v každé úterý, středu a pátek v době od 7:00 do 15:30 hod.

Z čeho vycházíme…

Zařízení vychází při poskytování sociálních služeb z křesťanských zásad a etických norem.

 • K uživatelům, zájemcům o službu, k sobě navzájem přistupujeme s úctou
 • Respektujeme důstojnost každého člověka, bez ohledu na jeho sociální, duševní nebo tělesný stav.
 • Umožňujeme nezávislost uživatele, uživatel se může sám rozhodnout, jeho rozhodnutí bude respektováno a realizováno v rámci možností zařízení
 • Praktikujeme individuální přístup ke každému uživateli, pomáháme mu naplnit jeho reálný cíl a respektujeme jeho schopnosti, znalosti, možnosti a podmínky.
 • Dodržujeme rovnoprávný přístup bez ohledu na rasu, pohlaví, národnost, náboženství.
 • Podporujeme soběstačnost, nezávislost v maximální možné míře, vedeme uživatele k aktivnímu způsobu života.
 • Jednáme s uživatelem jako s partnerem, nikoliv jako s dítětem
 • Respektujeme práva člověka (nahlížet do dokumentace o něm vedené)
 • Uživatel se svobodně rozhoduje o přijetí nebo odmítnutí služby, je informován o důsledcích a nese za svá rozhodnutí odpovědnost
 • Má právo se rozhodnout, kdy a jak často mu bude služba poskytována
 • Při řešení problémů uživatele zohledňujeme celkovou situaci člověka

Komu je naše služba určena…

Poskytujeme sociální služby všem potřebným občanům:

 • osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku
 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem / dětmi

Věková struktura uživatelů pečovatelské služby:

 • bez omezení věku

CHPS není poskytována občanům:

 • pokud nemá dostatečnou kapacitu (mimo kyjovský region, nedostatek personálu)
 • agresivním občanům, kteří slovně nebo fyzicky napadají personál
 • občanům, jejichž zdravotní stav vylučuje poskytnutí služby, potřebují nepřetržitou zdravotní péči
 • Při karanténě nařízené u občanů při podezření z nákazy přenosnou chorobou a onemocnění touto chorobou
 • Občanům s těžkou akutní psychózou, která vyžaduje hospitalizaci v Psychiatrické léčebně

Uživatelé Charitní pečovatelské služby jsou senioři, osoby se zdravotním postižením nebo rodiny s dítětem/dětmi, kteří potřebují podporu či pomoc druhé osoby k zajištění základních životních potřeb ve svém přirozeném sociálním prostředí. Jedná se o uživatele, kteří chtějí zůstat doma, co nejdéle je to možné.

Všichni uživatelé pečovatelské služby mohou uplatňovat svou vlastní vůli a jednat na základě vlastních rozhodnutí, v čemž je pracovníci služby podporují a snaží se pro to vytvářet vhodné podmínky.

Sazebník úhrad Pečovatelské služby