Projekt Magdala

Londýnská 44, Praha 2, 120 00 Vedoucí zařízení: Mgr. Šárka Martinovská - ředitelka projektu Magdala

Seznam lidí:

Mgr. Šárka Martinovská - ředitelka projektu Magdala

Seznam služeb: