Charitní dům pokojného stáří Čeložnice


  • Tel.: 518 617 423, 773 994 991
 
č. p. 133, Čeložnice, 696 51 Vedoucí služby: Zdeněk Hochman - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby s kombinovaným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: pobytové Činnosti: poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, ošetřovatelská péče, zdravotní péče, společenské a zájmové aktivity Fakultativní služby: NE

Charitní dům pokojného stáří (CHDPS) v Čeložnicích slouží seniorům, kteří ze zdravotních nebo sociálních důvodů nemohou pobývat ve vlastním prostředí. Přispívá k důstojnému zajištění jejich potřeb a poskytuje místo k životu, kde se lidé mohou spolehnout na podporu a zájem. CHDPS Čeložnice je zařízení s malou kapacitou, která umožňuje osobní přístup ke každému uživateli.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Mgr. Soňa Adamcová - Sociální pracovník Zdeněk Hochman - vedoucí zařízení