Charitní pečovatelská služba Svatobořice-Mistřín


  • Tel.: 518 620 302, 724 353 902
 
Hlavní 272, Svatobořice-Mistřín, 696 04 Vedoucí služby: Bc. Martin Boček - vedoucí zařízení

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s tělesným postižením, osoby s jiným zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním, rodiny s dítětem / dětmi
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Charitní pečovatelská služba ve Svatobořicích - Mistříně je terénní službou, poskytovanou ve Svatobořicích-Mistříně v Domě s pečovatelskou službou a v domácnostech uživatelů. CHPS je otevřena pro veřejnost a uživatele každý pracovní den od 6:30 do 20:00 hod.


Organizace:


Zařízení:


Seznam lidí:

Bc. Martin Boček - vedoucí zařízení Bc. Helena Valčíková - sociální pracovník