Adresář Charity ČR

Mgr. Soňa Adamcová

pracovník sociálních služeb
Tel: 733 741 438, 518 617 423    sona.adamcova717/717kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Bc. Martin Boček

vedoucí Pečovatelské služby
Tel: 518 612 765, 776 049 439, 518 620 302    martin.bocek218/218kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Gustav Doležal, DiS.

pracovník sociálních služeb
Charita Kyjov

Mgr. Lenka Domanská

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 612 765, 776 707 037    lenka.domanska586/586kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Ing. Petra Goliášová

hlavní ekonom
Tel: 518 613 190, 608 763 131    petra.goliasova999/999kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Blažena Hanáková

vedoucí zařízení,zdravotnický pracovník
Tel: 518 323 766, 777 805 001    blazena.hanakova136/136kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Zdeněk Hochman

vedoucí zařízení, zástupce ředitele, pastorační asistent, nemocniční kaplan
Tel: 518 617 423, 608 351 744, 773 994 991    zdenek.hochman567/567kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Mgr. Petra Hradilová

vedoucí zařízení
Tel: 518 323 794, 777 128 849    petra.hradilova582/582kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Helena Klíglová

vedoucí služby
Tel: 511 135 360, 737 537 488    helena.kliglova430/430kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Ing. Vladimír Měchura

ředitel,statutární zástupce
Tel: 518 614 129, 724 165 452    reditel820/820kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Marek Pelikán

vedoucí zařízení
Tel: 518 613 191, 731 626 097    marek.pelikan312/312kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Mgr. Eva Rubášová

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977    eva.rubasova951/951kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Denisa Šmehlíková, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 724 353 902, 518 323 767    denisa.smehlikova274/274kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Bc. Jarmila Švábová

vedoucí zařízení
Tel: 518 611 589, 777 805 002    jarmila.svabova449/449kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Lukáš Svoboda, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 776 152 977    lukas.svoboda342/342kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Bohumila Trávníková

účetní
Tel: 518 613 190    bohumila.travnikova789/789kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Kristýna Váhalová, DiS.

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 611 589    kristyna.vahalova306/306kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Bc. Helena Valčíková

sociální pracovník
Tel: 733 755 949, 518 620 302, 518 323 767    helena.valcikova594/594kyjov.charita.cz
Charita Kyjov

Zdislava Zelinková

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 323 794   
Charita Kyjov

Lenka Žváčková

pracovník sociálních služeb
Tel: 518 323 794   
Charita Kyjov